Ndikimi që kanë hapësirat Coworking në mirëqenien e punonjësve

Published on February 16, 2024

Punonjësit dhe punëdhënësit përballen me një sfidë: si të optimizojnë politikat e punës hibride për të maksimizuar përfitimet për të dyja palët, duke përfshirë uljen e efekteve shkatërruese të vetmisë së punonjësve. Punonjësit e vetmuar  kanë tendencë të vuajnë nga mirëqenia më e dobët dhe performanca më e ulët, të dyja çështjet që ndikojnë në rezultatin e kompanisë.

Fatkeqësisht, puna në distancë dhe hibride mund të përkeqësojë ndjenjat e vetmisë midis punonjësve. Kjo nuk do të thotë që punëdhënësit duhet t’i kthejnë me ngut punonjësit në zyrë. Vetmia në vendin e punës ishte në rritje para pandemisë, kur shumica e punës së dijes u krye në zyrat. Për më tepër, një kthim i plotë në zyrë do të kufizonte fleksibilitetin dhe autonomi që punonjësit dëshirojnë, duke përfshirë edhe mënyrën se si përmbushin nevojat e tyre sociale gjatë ditës së punës.

 

Një opsion më i mirë për shëndetin social të punonjësve është të mendohet përtej vendndodhjeve të zyrës ose shtëpisë. Ekzistojnë “hapësira të treta” nga të cilat punonjësit gjithashtu mund të punojnë, duke përfshirë kafet, hollet e hoteleve, guest house dhe hapsirat coworking. Kërkimet  tregojnë se, midis këtyre opsioneve, hapsirat coworking tregojnë premtim të veçantë për zgjidhjen e vetmisë së punonjësve. Edhe një studim i kryer në lidhje me këtë temë ka dhënë të njëjtat rezultate, që jepen si më poshtë.

Lexo edhe: Networking 101: Përfitimi maksimal nga eventet e komunitetit co-working

Në veçanti, hapësirat coworking të dizajnuara mirë ofrojnë:

-Një arratisje nga bashkëpunëtorët, “shmangia e ndërveprimeve të panevojshme me kolegët” ishte një përfitim i përmendur nga 52% e pjesëmarrësve në anketë. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për anëtarët e popullsive të nënpërfaqësuara, të cilët shpesh përjetojnë mikroagresione dhe përjashtim të hollë në vendin e punës.

 

-Një larmi partnerësh të disponueshëm përkomunikim. Nga natyra e tyre, vendet e përbashkëta të punës grumbullojnë profesionistë nga një larmi e gjerë profesionesh dhe kompanish. Siç vuri në dukje një analist i lartë në SHBA, “Ka vlerë në diversitetin e përvojave atje. Takon njerëz që përndryshe do të ishte e pamundur në një zyrë standarde.” Ky diversitet së bashku me pavarësinë lejon më shumë zgjedhje në partnerët.

 

-Një pushim nga presionet konkurruese dhe vlerësuese të zyrës. Sepse “kolegët” e një vendi të përbashkët të punës nuk kanë ndikim të drejtpërdrejtë në reputacionin e performancës së një punonjësi ose në vlerësimin e tij, mund të ndihet më e sigurt të ndërveprosh me ta. Siç komentoi me ironi një konsulent në Holandë, “Nuk kam nevojë të shqetësohem që çdo bisedë të demonstrojë performancën dhe rritjen time profesionale.”

 

-Një grup normash të përcaktuara nga komuniteti dhe mekanizma zbatimi. Entuziastët e punës së përbashkët  përshkruan ndjenjën e të qenit pjesë e pothuajse një lëvizjeje sociale, një përcaktim i përbashkët i kulturës në të cilën ata punonin. Shumica e vendeve vendosin një kod të sjelljes së punës së përbashkët dhe punësojnë një menaxher komuniteti për të siguruar respektimin e këtyre idealeve.

 

-Opsione veprimtarish pro-relacionale. Menaxherët e komunitetit gjithashtu organizojnë aktivitete formale për të lehtësuar ndërtimin e marrëdhënieve dhe zhvillimin profesional. Punonjësit në anketë lavdëruan këto shanse për të mësuar dhe socializuar rregullisht.