Pebble Community-Iniciativa më e re e Cancri Marketing

Published on August 23, 2023

Në një takim të frytshëm të zhvilluar në Tirana Business Club, u prezantua iniciativa e re “Pebble”, një hap i sigurt dhe i vazhdueshëm drejt bashkëpunimeve  afatgjata dhe kuptimplota për individë dhe biznese. Takimi u përqendrua në përfitimet dhe potencialin e kësaj platforme të re, duke ndërtuar një lidhje të fuqishme midis komunitetit të krijuar dhe mundësive të ofruara nga hapësirat e coworking në qytet.

Ideja kryesore e “Pebble” është të krijohet një komunitet i madh dhe i përkushtuar, i cili ndihmon njëri-tjetrin në arritjen e qëllimeve të tyre. Ky komunitet do të mundësojë ndarjen e njohurive, eksperiencave dhe ideve, duke i bërë që të gjithë anëtarët të përfitojnë nga një rrjetë e gjerë kontaktesh. Kjo e fundit do të mundësojë marrjen e trajnimeve të vazhdueshme dhe përditësimin e njohurive, si dhe zhvillimin e partneriteteve dhe bashkëpunimeve të reja.

 

Një prej aspekteve kyçe të iniciativës është përdorimi i hapësirave të coworking spaces. Ky koncept është shumë i rëndësishëm për të përmirësuar efikasitetin dhe produktivitetin e individëve dhe bizneseve. Duke përfituar nga mjedisi gjithmonë në ndryshim  dhe i stimulueshëm i një coworking space, anëtarët e “Pebble” do të kenë mundësinë për të bërë një tërheqje të nevojshme nga rutina e zakonshme dhe të eksplorojnë perspektiva të reja.

 

Ndërkaq, kjo iniciativë e re përfshin dhe avantazhet  që vijnë nga përdorimi i një hapësire coworking. Nëpërmjet bashkëpunimit në një hapësirë të përbashkët, individët dhe kompanitë do të kenë mundësinë për të përfituar nga një ambient i përshtatshëm për krijimin, punën dhe zhvillimin e projekteve të tyre. Gjithashtu, kjo do t’iu japë mundësinë për të ndarë resurse dhe përvoja me njëri-tjetrin, duke krijuar një mënyrë të shkëmbimit të njohurive dhe krijimit të kontakteve të reja.

 

Në fund të takimit, pjesëmarrësit ishin të kënaqur dhe të entuziazmuar nga perspektivat e ofruara nga “Pebble”. Ata u shprehën se kjo iniciativë është një hap drejt arritjes së synimeve të tyre dhe se mundësitë për bashkëpunim dhe zhvillim janë të mëdha.